"Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng càng nhiều hệ thống cũ càng tốt, điều đó có ý nghĩa, sau đó hiện đại hóa nó và hồi sinh nó và làm cho mọi thứ khác trở nên an toàn và tốt đẹp," Mory DiMaurizio, Phó Chủ tịch & Tổng Giám đốc của Hornblower Niagara Cruises nói về hai toa xe lửa leo núi chở khách mới nhất của Hornblower sẽ mở cửa vào mùa xuân này. Xem video.