Bạn có biết rằng tháng 3 là tháng nhận thức về cá heo? Để kỷ niệm, Hornblower San Diego đang giới thiệu một loài cá heo mỗi tuần.

Cá heo là loài cá voi có răng trong họ Delphinidae. Ngoài khơi bờ biển San Diego, chúng tôi thường xuyên thấy bốn loài cá heo- Cá heo thông thường mỏ dài, Cá heo thông thường mỏ ngắn, Cá heo mũi chai thông thường và Cá heo mặt trắng Thái Bình Dương trên Du thuyền phiêu lưu ngắm cá voi và cá heo của chúng tôi. Hiếm khi chúng ta nhìn thấy Cá heo Risso và rất hiếm khi chúng ta phát hiện ra Cá voi sát thủ / Cá voi sát thủ và Cá voi sát thủ giả. Tìm hiểu thêm về một số loài cá heo mà chúng ta thấy dưới đây.

Tuần 1: Cá heo thông thường 

Tìm hiểu thêm về cá heo tại đây.