Cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn của Macy

Những địa điểm tốt nhất để xem cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn của Macy ở NYC

Những gì ban đầu được dự định là "Cuộc diễu hành Giáng sinh" vào năm 1924 cuối cùng sẽ trở thành một dấu ấn của Thành phố New York và là một cảnh tượng truyền hình nổi tiếng được hàng triệu người xem mỗi Ngày Lễ Tạ ơn.