Chó vào ngày 4 tháng 7

Ngày 4 tháng 7 tại Norfolk

Tiệc nướng, pháo hoa, cuối tuần dài, ngày bãi biển và thời tiết nắng, tất cả đều xuất hiện trong tâm trí bạn khi bạn nghĩ về ngày 4 tháng Bảy. Còn được gọi là Ngày Độc lập, đó là thời gian để có được