WKBW, Nhà báo Kênh 7, Jeff Slawson đã có mặt tại Hornblower Niagara Cruises, ở Thác Niagara, Canada để hỏi Phó Chủ tịch & Tổng Giám đốc Hornblower Niagara Cruises, Mory DiMaurizio về sự thay đổi mực nước ở sông Niagara. Đọc thêm.