Stuart Forster, Nhà văn tự do cho 'Go. Ăn. Do 'gần đây đã trải nghiệm các tuyến đường thủy của Thác Niagara và Sông Niagara với một chuyến tham quan trên Thuyền Phản lực Xoáy nước và Du thuyền Hornblower Niagara. Đọc thêm về trải nghiệm tham quan bằng thuyền của Niagara.