Thẻ taxi nước

Bỏ qua giao thông và đi tuyến đường tuyệt đẹp đến điểm đến của bạn. Chọn từ các tùy chọn vé hai ngày, một ngày và một chuyến.

Chọn thẻ của bạn

Các tuyến đường được bao gồm với Pass

Bao gồm một ngày, hai ngày & thẻ taxi nước:

Đã bao gồm với vé đơn:

  • Tất cả tuyến bay*

* Phải mua vé cho tuyến đường chính xác

Điều khoản & Điều kiện

  • Thẻ có giá trị cho các dịch vụ được liệt kê đến hết ngày 31/12/21.
  • Vé có thể được mua trực tuyến hoặc tại Alexandria, National Harbor và Wharf Ticket Booths.
  • Không thể được sử dụng với bất kỳ giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác.
  • Vé không có giá trị trên thuyền bóng chày hoặc du thuyền đặc sản và kỳ nghỉ, và không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác.