Câu hỏi thường gặp của

Mất bao lâu để đi qua Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco?

Hầu hết du khách dành từ hai đến ba giờ tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco.

Du khách có thể chụp ảnh nghệ thuật tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco không?

Có, khách truy cập có thể chụp ảnh cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

Một số điểm nổi bật của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco là gì?

Các điểm nổi bật tại bảo tàng bao gồm Living Wall, ủy ban tranh tường nghệ sĩ Vùng Vịnh, nước Mỹ của Diego Rivera và tầm nhìn từ quán cà phê của bảo tàng.