Câu hỏi thường gặp của

Mất bao lâu để đi qua Madame Tussauds San Francisco?

Chuyến tham quan tự hướng dẫn mất từ bốn mươi lăm phút đến một giờ.

Có bao nhiêu tượng sáp ở Madame Tussauds San Francisco?

Có hơn 270 tượng sáp tại Madame Tussauds ở San Francisco.

Có những nhân vật nổi tiếng nào tại Madame Tussauds San Francisco?

Những nhân vật nổi tiếng bao gồm Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Mark Zuckerberg, Serena Williams, Elton John và Zendaya.