Hạm đội San Francisco

Tàu của chúng tôi là một trong những lớn nhất và sang trọng nhất trong lớp

HẠM ĐỘI SAN FRANCISCO VÀ CÁC ĐỊA ĐIỂM