Du thuyền harbor 2 giờ và cuộc phiêu lưu sư tử biển ở San Diego

Thông tin đổi thưởng

Lorem Ipsum Để đảm bảo (các) vé của bạn đến mỗi điểm tham quan, chỉ cần nhập (các) mã đổi thưởng của bạn bên dưới và nhấp vào nút xác thực. Mỗi mã đổi thưởng có giá trị cho một (1) vé đến mỗi điểm tham quan bao gồm trong gói.

Sau khi mã đổi quà của bạn đã được xác nhận, bạn sẽ được nhắc chọn ngày và thời gian mà bạn muốn ghé thăm điểm tham quan, bạn sẽ cần chọn ngày ghé thăm và thời gian riêng cho từng điểm tham quan.

Nhấp vào "Đặt vé" để hoàn tất quá trình. Vé của bạn sẽ được gửi qua email đến địa chỉ email gốc được sử dụng trong quá trình mua hàng.

  • Ngày có thể đặt tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và các điểm tham quan ngày / giờ hoạt động.
  • Vé là không hoàn lại / trao đổi, tất cả các doanh số bán hàng là cuối cùng.
  • Gói phải được đổi trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua, vé sẽ có giá trị vào ngày đặt trước.

Nhập mã của bạn:

Thêm Mã khác