Hạm đội San Diego

Tàu của chúng tôi là một trong những lớn nhất và sang trọng nhất trong lớp

HẠM ĐỘI SAN DIEGO VÀ CÁC ĐỊA ĐIỂM