Poole

Du thuyền lễ hội và sự kiện đặc biệt Poole

Tìm cách tận hưởng một khoảng thời gian đặc biệt trên mặt nước? Du thuyền sự kiện đặc biệt của City Cruises bao gồm chủ đề Elvis, chủ đề thập niên 80, chủ đề Giáng sinh, chủ đề Pháo hoa và nhiều hơn nữa.

Lễ hội & Sự kiện đặc biệt trên mặt nước