poole-private-boat-hire

Hạm đội Poole

City Cruises Poole điều hành ba chiếc thuyền ở Poole, có kích thước từ lớn đến nhỏ. Nếu bạn chưa thuê thuyền từ chúng tôi trước khi chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sắp xếp để xem thuyền của chúng tôi, để đảm bảo rằng bạn chọn đúng tàu.

ĐỘI TÀU POOLE VÀ ĐỊA ĐIỂM