Câu hỏi thường gặp của

Mất bao lâu để tham quan Đài quan sát Top of the Rock?

Du khách có thể ở lại bao lâu tùy thích nhưng hầu hết ở lại khoảng 45 phút đến một giờ.

Thời gian tốt nhất để ghé thăm Đỉnh Đài quan sát Đá là gì?

Thời gian tốt nhất để ghé thăm là từ 8:00 sáng đến 11:00 sáng để tránh đám đông lớn.

Đỉnh của Đài quan sát đá cao bao nhiêu?

Đỉnh của Đài quan sát đá cao 800 feet so với mặt đường hoặc cao 70 tầng.