Câu hỏi thường gặp của

Khi nào Đài quan sát Một Thế giới mở cửa?

Nó mở cửa vào Chủ Nhật - Thứ Bảy từ 9:00 sáng - 9:00 tối.

Mất bao lâu để tham quan Đài quan sát Một Thế giới?

Bạn nên cho phép bản thân ít nhất hai đến ba giờ.

Đài quan sát One World có ở trong nhà không?

Có, Đài quan sát Một Thế giới nằm trong nhà.