Câu hỏi thường gặp của

Vương cung thánh đường Old St. Patrick's Cathedral được hoàn thành khi nào?

Việc xây dựng được hoàn thành vào năm 1815.

Thành phố New York có hầm mộ không?

Có, hầm mộ của Thành phố New York là một trong số ít hầm mộ ở Mỹ và chỉ có thể đến được bằng tour du lịch.

Ai được chôn cất trong hầm mộ ở thành phố New York?

Hầm mộ Nhà thờ St. Patrick cũ là nơi an nghỉ của chín Tổng giám mục New York trước đây, cũng như những người Công giáo nổi tiếng khác.