Trải nghiệm ẩm thực tốt nhất trên mặt nước ở New York, với tầm nhìn hiện tượng của các địa danh mang tính biểu tượng!

Mua vé 2For1 trong thời gian giới hạn cho Bateaux NY Premier Dinner Cruise hoặc New York Signature Dinner Cruise

Để tận dụng ưu đãi này, vé phải được mua theo bội số của 2 bằng mã MSW22 và chỉ có sẵn cho hành trình ăn tối được chọn từ ngày 18 tháng 1 năm 2022 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022.

Hướng dẫn đặt phòng
Lựa chọn 1) Bateaux NY Premier Dinner Cruise
Lựa chọn 2) New York Signature Dinner Cruise

Khi thanh toán thêm MSW22 vào hộp có nhãn Phiếu giảm giá / Mã phiếu giảm giá. 

Bạn cũng có thể gọi 1-800-459-8105 và đề cập đến chương trình khuyến mãi "Phải xem tuần" và mã MSW22 tại thời điểm đặt phòng.