Câu hỏi thường gặp của

Du khách mất bao lâu tại Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia ở New Orleans?

Hầu hết du khách mất hai đến ba giờ tại bảo tàng.

Tại sao Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia ở New Orleans?

Ở New Orleans, bạn sẽ tìm thấy LCVP hoặc Higgins Boat, tàu đổ bộ đã đưa lính Mỹ vào bờ trong mọi cuộc tấn công đổ bộ lớn trong chiến tranh.

Một số triển lãm để xem tại Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia là gì?

Ngày xâm lược Normandy, và Phòng trưng bày Hàng hải Thương gia Hoa Kỳ.