Hạm đội Long Beach

Tàu của chúng tôi là một trong những lớn nhất và sang trọng nhất trong lớp

ĐỘI TÀU LONG BEACH VÀ ĐỊA ĐIỂM