kỳ nghỉ với bạn bè

Holiday and Festive Cruises

Whatever the holiday, it’s better on a yacht. Leave the hassle of prep work to us as you enjoy the day with the people you love. By day or by night, discover the true meaning of the holiday aboard a cruise. Find your holiday cruise below.

Trải nghiệm kỳ nghỉ nổi bật

  • Sự kiện nhóm trên mặt nước

    Tổ chức sự kiện kỳ nghỉ của bạn trên mặt nước với City Cruises. Chúng tôi cung cấp các gói tùy chỉnh để phù hợp với mọi ngân sách và làm cho kỳ nghỉ của bạn trở nên đáng nhớ, vui vẻ và tươi sáng.

All Holiday Experiences