Đừng bán thông tin cá nhân của tôi

Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) cung cấp cho cư dân California tùy chọn yêu cầu các doanh nghiệp không bán thông tin cá nhân của họ. CCPA có định nghĩa rộng về "bán hàng", không giới hạn nghiêm ngặt trong trao đổi tiền tệ và cũng có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân liên quan đến cookie quảng cáo.

Chúng tôi sử dụng số nhận dạng thiết bị như cookie để cải thiện trang web của chúng tôi. Các định danh thiết bị này không tiết lộ thông tin nhận dạng trực tiếp về bạn, nhưng chúng tôi có thể trao đổi thông tin này với các công ty khác để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng cookie tại đây.

Nếu bạn không muốn chúng tôi "bán" hoặc trao đổi thông tin cá nhân này theo bất kỳ cách nào và bạn là cư dân California, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách kiểm tra cài đặt "Không bán" bên dưới.

Bạn có phải là cư dân California?

Không

Không bán thông tin cá nhân của tôi trên trang web hoặc ứng dụng này *
* Bạn chỉ chọn không tham gia trình duyệt này, trên thiết bị này. Nếu bạn xóa cookie hoặc thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để cho phép tất cả cookie, bạn sẽ cần phải chọn không tham gia lại.
Theo CCPA, "Không bán" chỉ áp dụng cho cư dân California.