Câu hỏi thường gặp của

Chicago được biết đến với những món ăn gì?

Chicago được biết đến với pizza món ăn sâu, bánh mì thịt bò Ý, chó Chicago và xúc xích Ba Lan.

What are Wicker Park and Bucktown in Chicago known for?

They are hip, eclectic neighborhoods with trendy restaurants, cafes, cocktail bars, and shops.

Những cách tốt nhất để xem Chicago là gì?

The best ways to see the city are by walking, biking, public transportation, and bus tours.