Câu hỏi thường gặp của

Chicago được biết đến với những món ăn gì?

Chicago được biết đến với pizza món ăn sâu, bánh mì thịt bò Ý, chó Chicago và xúc xích Ba Lan.

What is the best time of year to visit Chicago?

The best time to visit is from April to May or August to October, when temperatures are warm but crowds are manageable.

Những cách tốt nhất để xem Chicago là gì?

The best ways to see the city are by walking, biking, public transportation, and bus tours.