Boston Brunch - Du thuyền thành phố

Du thuyền ăn trưa Boston

Hãy thử một cái gì đó mới cho bữa trưa - ăn trên mặt nước! Với tầm nhìn tốt nhất của Boston xung quanh, bạn sẽ được ăn trưa theo phong cách với đường chân trời tuyệt vời và tầm nhìn ra bờ sông khi bạn đi qua các điểm tham quan yêu thích của mình từ một góc nhìn mới và chọn từ các mục mới được chuẩn bị của chúng tôi

Kinh nghiệm chúng tôi cung cấp