Gặp gỡ phi hành đoàn của chúng tôi: Sue Emerson, Nhà tự nhiên học tình nguyện kết hợp với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên San Diego

Cùng với việc tham quan các đàn hải cẩu và sư tử biển ở La Jolla, một trong những hoạt động phát hiện động vật hoang dã tốt nhất cho những người đến thăm San Diego là chuyến tham quan ngắm cá voi với City Cruises. Các