Trải nghiệm Wedding City

Làm thế nào hai người bạn trung học tìm thấy tình yêu với nhau

Con đường dẫn đến bàn thờ là khác nhau đối với mọi người. Đôi khi đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và đôi khi có thể mất nhiều năm. Đối với Jimmy và Casey, câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ