Lumiere London

Lumiere London City Cruises tự hào hỗ trợ phiên bản thứ hai của lễ hội Lumiere London, triển lãm nghệ thuật ánh sáng lớn nhất của Thủ đô, trở lại London từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1.