Alcatraz Dungeons?

[Blogger khách mời John Martini] Một trong những tin đồn dai dẳng nhất về Alcatraz Island là "Dungeons Tây Ban Nha" cổ đại được đào vào đá bên dưới nhà tù. Giống như nhiều lịch sử của Alcatraz, có ...