Nghề nghiệp người Mỹ bản địa

Một trong những "địa danh" lịch sử quan trọng nhất, nhưng thường bị lãng quên của Alcatraz Island là Sự chiếm đóng của người Mỹ bản địa, đi đầu từ năm 1969-1971. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 1969, một ...