Bài học 2020 mang đến alcatraz 'The Rock'

Bài học 2020 mang đến cho 'The Rock'

Alcatraz Island biến đổi như thế nào trong đại dịch Đại dịch năm 2020 đã buộc ngành du lịch vào chế độ sinh tồn. Ở California, các điểm tham quan và kinh doanh khách sạn vẫn phải đối mặt với việc tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để đổi mới, trong khi ...