Hai chiếc thuyền city cruise trên sông Thames thành phố ở hai bên

Du thuyền tiệc tùng ở York

Kỷ niệm Bữa tiệc Hen của bạn, sinh nhật hoặc đêm ra với City Cruises York. Bất kể dịp nào, bạn có thể ăn mừng với gia đình và bạn bè trên tàu Captain James Cook và tận hưởng một trong những chuyến du lịch trên tiệc tuyệt vời của chúng tôi.
  • ĐÊM TIỆC NỔI

    Chúng tôi có một danh mục các ca sĩ trực tiếp biểu diễn các bài hát phổ biến và cổ điển. Chúng tôi cũng có một số nghệ sĩ tuyệt vời. Cho dù sự lựa chọn của bạn là phổ biến hay cổ điển, truyền thống của nhạc kịch, chúng tôi có s.Take a look at Our New Entertainment Brochure ở đây.
  • TIỆC HEN

    Chúng tôi có một loạt các tùy chọn ban nhạc Jazz và thực sự là các ban nhạc khác. Từ acoustic đến Jazz, cổ điển đến phổ biến. Hãy xem tài liệu giải trí mới của chúng tôi ở đây.
  • TIỆC SINH NHẬT

    DJ như bạn mong đợi, DJ với vũ trường im lặng, karaoke và nhiều hơn nữa. Hãy xem tài liệu giải trí mới của chúng tôi ở đây.