Thông tin liên hệ của City Cruises York

Liên hệ với City Cruises ở York!

City Cruises York
Bãi thuyền
Cầu Lendal York YO1 7DP

 

Thuê tư nhân
01904 628324

Tất cả các yêu cầu khác
020 7740 0400

Nếu bạn có phiếu quà tặng của bên thứ 3 mà bạn muốn đổi, vui lòng liên hệ + 44 (0) 203 876 1578.

Email và điện thoại của chúng tôi sẽ được theo dõi như sau:
Thứ Hai đến Chủ Nhật: 09:00 sáng đến 5:00 chiều

Yêu cầu chung và Email du lịch nhóm:

[email protected]

Các bữa tiệc tư nhân và khách sạn của công ty Email:

yorkprivatehire@citycruises.com