Thông tin liên hệ City Cruises York

Hãy liên lạc với City Cruises ở York!

Du thuyền thành phố York
Xưởng đóng thuyền
Cầu Lendal York YO1 7DP

 

Thuê riêng
01904 628324

Tất cả các yêu cầu khác
020 7740 0400

Nếu bạn có phiếu quà tặng của bên thứ 3 mà bạn muốn đổi, vui lòng liên hệ + 44 (0) 203 876 1578.

Email và điện thoại của chúng tôi sẽ được theo dõi như sau:
Thứ Hai đến Chủ Nhật: 09:00 sáng đến 5:00 chiều

Yêu cầu chung và Email du lịch nhóm:

[email protected]

Các bữa tiệc riêng tư và email khách sạn của công ty:

YorkPrivatehire@citycruises.com