Bridgeport Boatworks và Hornblower Marine công bố học bổng địa phương

Bridgeport Boatworks và Hornblower Marine công bố học bổng địa phương trị giá 15.000 đô la để hỗ trợ sự nghiệp hàng hải địa phương Bridgeport, CT (ngày 21 tháng 4 năm 2022) – Bridgeport Boatworks và Hornblower Marine đã công bố hôm nay sự ra mắt của ...