Chọn ngày tốt nhất cho bữa tiệc văn phòng của bạn

Hướng dẫn cuối cùng để lập kế hoạch cho một bữa tiệc kỳ nghỉ của công ty có thể áp đảo - đặc biệt là khi bạn đang làm việc với lịch trình của toàn bộ văn phòng. Rất có thể, mỗi...

Đừng để bữa tiệc của bạn dừng lại ở cửa!

Thu hút lại những người tham dự của bạn với một email tóm tắt thú vị thể hiện các yếu tố khác nhau của sự kiện! Dưới đây là một số ý tưởng: 1 – Photo Booth Image Gallery Chia sẻ một liên kết đến tất cả ...

Hướng dẫn đơn giản để lập ngân sách cho một sự kiện của công ty

Chúng tôi đã hỏi các nhà hoạch định sự kiện của công ty chúng tôi trên khắp Hoa Kỳ sự cố ngân sách sự kiện tiêu chuẩn trông như thế nào? Dưới đây là những gì họ đã nói: Địa điểm phân tích ngân sách trung bình - 45-50% thực phẩm ...