Bưu thiếp alcatraz

Bưu thiếp lịch sử - Là một trong những điểm thu hút phổ biến nhất ở San Francisco, chứ đừng nói đến toàn bộ Hoa Kỳ, Alcatraz đã và đang là niết bàn của một nhà sưu tập bưu thiếp. Sau khi sàng lọc qua...