Không phải là câu chuyện cũ cho Thác Niagara, Canada

Một bức ảnh có thể đáng giá 1.000 từ, những điều tốt đẹp mà chúng ta có hàng chục bức ảnh. Các blogger, nhà văn và người kể chuyện xã hội đã đi từ xa để tìm hiểu về lịch sử thú vị, các điểm tham quan đầy màu sắc mới và thú vị, nhà hàng và khách sạn sang trọng được tìm thấy ở Thác Niagara, Canada.