Hướng Bắc

Trong hai tuần qua, chúng ta đã thấy ngày càng nhiều Cá voi xám đi về phía bắc dọc theo bờ biển San Diego. Con non và con cái trưởng thành (không có bê), và con đực trưởng thành đang di cư ...