Cô Sophie

Trung Quốc-Hoa hậu-Sophie-600x435-2

Lịch sử và bối cảnh

  • Cô Sophie là sự bổ sung mới nhất cho đội tàu của chúng tôi và hiện đang được sử dụng để hỗ trợ tràn
  • Cô ấy là một chuyến đi ngọt ngào và có thể chứa 40 người
  • Người có giấy phép được ủy quyền của Dịch vụ Công viên Quốc gia