Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Bằng cách mua vé, thông qua Du thuyền thành phố Niagara do Hornblower neo đậu hoặc một nguồn được ủy quyền và / hoặc vào cơ sở, bạn chấp nhận rõ ràng các Điều khoản & Điều kiện này.

MUA VÉ & Hủy
Tất cả các doanh số là cuối cùng. Không phải để trao đổi, bán lại hoặc chuyển nhượng.
Tất cả hành khách, bao gồm cả trẻ em dưới 3 tuổi, phải có vé để vào thuyền. Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và/hoặc bằng chứng về tuổi tác có thể được yêu cầu. Du thuyền thành phố Niagara không liên quan đến bất kỳ màn trình diễn pháo hoa nào và không thể đảm bảo chương trình sẽ diễn ra, cũng như thời gian / thời gian của chương trình và do đó không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp chương trình bị hủy bỏ. Ban quản lý có quyền hủy tour và thay đổi thời gian tour mà không cần thông báo trước. Chỉ các tour bị hủy mới được hoàn tiền, ít hơn bất kỳ khoản phí dịch vụ nào, mà không có thêm số tiền bồi thường.

NHẬP HỌC & NHẬP HỌC

Tất cả khách và vật dụng cá nhân phải tuân theo các quy trình an toàn và sức khỏe của Niagara City Cruises bao gồm cả việc khám sàng lọc. Du khách được phép mang theo vật dụng cá nhân. Các vật dụng cá nhân bao gồm ví nhỏ hoặc túi xách, ba lô nhỏ, túi tã trẻ sơ sinh hoặc túi máy ảnh. Kích thước tối đa là 17,8 x 38,1 x 40,6 cm (7 x 15 x 16 inch). Nghiêm cấm các vật phẩm bị hạn chế và nguy hiểm. Lưu ý rằng phụ cấp vật dụng cá nhân bổ sung và hạn chế nhập cảnh có thể được áp dụng tại trạm kiểm soát mà không cần thông báo trước. Thực phẩm và đồ uống bên ngoài không được phép. Việc mua vé và/hoặc vào cơ sở được coi là đồng ý để hình ảnh hoặc chân dung của bạn xuất hiện trong bất kỳ màn hình âm thanh, video hoặc hình ảnh trực tiếp hoặc được ghi lại nào hoặc truyền tải, triển lãm, xuất bản hoặc sao chép khác được làm bằng hoặc tại Niagara City Cruises cho bất kỳ mục đích nào.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản nào, dưới bất kỳ hình thức nào, do bạn truy cập vào trang web thông qua Đường sắt leo núi, Thang máy hoặc cách khác, và sự tham gia của bạn vào một hành trình ("Dịch vụ").

Coronavirus mới, COVID-19, đã được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là đại dịch trên toàn thế giới. COVID-19 cực kỳ dễ lây lan và được cho là lây lan chủ yếu từ tiếp xúc trực tiếp.

Để tuân thủ các hướng dẫn hiện hành, Niagara City Cruises đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa toàn diện nhằm ngăn chặn sự ra đời và lây lan của COVID-19 trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ; tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực giảm nhẹ của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng quý vị hoặc các thành viên trong nhóm của quý vị sẽ không bị phơi nhiễm với COVID-19 trong quá trình quý vị sử dụng Dịch vụ.

Do đó, không giới hạn giới hạn trách nhiệm nói trên, các điều khoản và điều kiện sau đây có hiệu lực đối với Dịch vụ:

(1) GIẢ ĐỊNH RỦI RO CỦA KHÁCH - Quý vị thừa nhận bản chất truyền nhiễm của COVID-19 và mặc dù Niagara City Cruises nỗ lực giảm thiểu những nguy hiểm đó, quý vị có thể bị phơi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 trong quá trình tham gia Dịch vụ và việc phơi nhiễm hoặc lây nhiễm đó có thể dẫn đến thương tích cá nhân, bệnh tật, khuyết tật vĩnh viễn hoặc tử vong. Quý vị hiểu rằng nguy cơ phơi nhiễm hoặc lây nhiễm COVID-19 có thể là do các hành động, thiếu sót hoặc sơ suất của bản thân và người khác. Quý vị chấp nhận tất cả các rủi ro nói trên và tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích nào phát sinh (bao gồm, nhưng không giới hạn, thương tích cá nhân, khuyết tật và tử vong), bệnh tật, thiệt hại, mất mát, yêu cầu bồi thường, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí, liên quan đến COVID-19, mà quý vị có thể gặp phải hoặc phải chịu liên quan đến Dịch vụ ("Khiếu nại").

(2) TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NIAGARA CITY CRUISES - Bạn giải phóng, giao ước không kiện, xả thải và giữ du thuyền thành phố Niagara vô hại, nhân viên, đại lý và đại diện của Niagara City Cruises, bao gồm tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hành động, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến đó. Bản phát hành này bao gồm bất kỳ Khiếu nại nào dựa trên các hành động, thiếu sót hoặc sơ suất của Niagara City Cruises, nhân viên, đại lý, đại diện, nhà cung cấp và nhà thầu độc lập cho dù nhiễm COVID-19 xảy ra trước, trong hoặc sau khi tham gia Dịch vụ.

BẰNG CÁCH LÊN TÀU HOẶC VÀO KHU VỰC LÀM THỦ TỤC NHÓM, TRUNG TÂM MUA VÉ, ĐƯỜNG SẮT LEO NÚI VÀ HẠ CÁNH THẤP HƠN, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

ĐƯỜNG SẮT LEO NÚI NIAGARA CITY CRUISES
Việc sử dụng Đường sắt leo núi Niagara City Cruises tùy thuộc vào giờ hoạt động bình thường, tình trạng sẵn có và điều kiện thời tiết. Theo quyết định riêng của mình, Niagara City Cruises có quyền cung cấp các phương tiện giao thông thay thế đến khu vực Hạ cánh và lên máy bay. Trong trường hợp Đường sắt leo núi không có sẵn để sử dụng, sẽ không được hoàn lại tiền.

THỜI GIAN ĐẾN
Mỗi hành khách có trách nhiệm đến đúng giờ và ở khu vực hạ cánh thấp hơn/lên máy bay được chỉ định không muộn hơn 20 phút trước giờ khởi hành theo lịch trình. Du thuyền thành phố Niagara không thể chịu trách nhiệm nếu bạn bỏ lỡ thời gian khởi hành theo lịch trình hoặc bạn bị từ chối truy cập bằng cách không tuân thủ các điều khoản và điều kiện.

Giấy phép được cấp ở đây có thể thu hồi vì lý do, khi hoàn trả cho hành khách giá vé. Các điều khoản và điều kiện khác có thể được áp dụng.