Sự kiện nhóm

Tạo ra những kỷ niệm sẽ tồn tại suốt đời

Chúng tôi tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời tại Niagara City Cruises!
Đặt chuyến đi chơi nhóm tiếp theo của bạn trên Voyage to the Falls Boat Tour và trải nghiệm một cái gì đó thực sự tuyệt vời. Bạn đang tìm kiếm bối cảnh hoàn hảo cho nhóm của mình? Làm thế nào về vẻ đẹp và thác nước đầy cảm hứng làm bối cảnh của bạn? Cho dù đó là một chuyến đi chơi của công ty, tụ họp xã hội, chuyến đi thực địa ở trường hoặc bất kỳ dịp nào khác mà bạn muốn làm đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi mà khách của bạn sẽ nhớ trong nhiều năm tới!

Nhóm (20 trở lên)

Để trang điểm sương mù, hãy thử Chuyến đi đến Thác.

Nhóm Trường học &Thanh thiếu niên

Ra khỏi lớp học và đi #InTheMist chúng tôi!

Điều lệ tư nhân

Đặt buồm trên một trải nghiệm thân mật của Thác Niagara!