Du thuyền ăn trưa ở New Jersey

Hãy thử một cái gì đó mới cho bữa trưa - ăn trên mặt nước! Với tầm nhìn tốt nhất của New Jersey & New York xung quanh, bạn sẽ được ăn trưa theo phong cách với đường chân trời tuyệt vời và tầm nhìn ra bờ sông khi bạn đi qua các điểm tham quan yêu thích của mình từ một góc nhìn mới và chọn từ những người mới được chuẩn bị của chúng tôi.

Kinh nghiệm chúng tôi cung cấp