Tại sao xây dựng đội ngũ quan trọng hơn sau kỳ nghỉ.

NHỮNG GÌ BẠN CÓ THỂ LÀM ĐỂ THÚC ĐẨY ĐỘI CỦA BẠN TRONG NĂM MỚI. Có rất ít ngày làm việc tồi tệ hơn những ngày đến sau kỳ nghỉ. Giữa thời gian nghỉ ngơi, quá mức, và ...

Các cuộc họp ngoài hành tinh: Những lợi ích là gì?

Bắt đầu lập kế hoạch ngay hôm nay bất kể doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ, các cuộc họp bên ngoài dẫn đến kết quả đáng kinh ngạc Cuộc họp này có thể là một email không? Ngày nay, thường xuyên hơn không, ...