Voorwaarden en Condities

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de aankoop van een ticket, hetzij via Niagara City Cruises verankerd door Hornblower, of een geautoriseerde bron, en/of het betreden van het terrein aanvaardt u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

AANKOOP EN ANNULERING
VANTICKETS Alle verkopen zijn definitief. Niet om te ruilen, door te verkopen of over te dragen.
Alle passagiers, inclusief kinderen onder de 3 jaar, zijn verplicht een ticket te hebben om toegang tot de boot te krijgen. Een geldig identiteitsbewijs met foto en/of een bewijs van leeftijd kan worden verlangd. Niagara City Cruises is niet verbonden aan een vuurwerkshow en kan niet garanderen dat de show zal plaatsvinden, noch de timing / lengte van de show en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de show wordt geannuleerd. Management behoudt zich het recht voor om tours te annuleren, en tour tijden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alleen geannuleerde tours zijn onderworpen aan terugbetaling, verminderd met eventuele servicekosten, zonder verder compensatiebedrag.

TOELATING & TOEGANG

Alle gasten en persoonlijke items zijn onderworpen aan het volgen van Niagara City Cruises gezondheid & veiligheid protocollen, waaronder screening. Gasten mogen een persoonlijk voorwerp meenemen. Persoonlijke items omvatten een kleine handtas of handtas, kleine rugzak, luiertas voor baby's of cameratas. De maximale afmetingen zijn 17,8 x 38,1 x 40,6 centimeter (7 x 15 x 16 inch). Beperkte en gevaarlijke voorwerpen zijn ten strengste verboden. Merk op dat bijkomende persoonlijke voorwerpen en inreisbeperkingen aan de controlepost kunnen worden opgelegd zonder voorafgaande kennisgeving. Etenswaren en drank van buitenaf zijn niet toegestaan. De aankoop van een ticket en/of het betreden van het terrein wordt beschouwd als toestemming om uw afbeelding of gelijkenis te laten verschijnen in een live of opgenomen audio-, video- of fotografische weergave of andere transmissie, tentoonstelling, publicatie of reproductie gemaakt van, of bij, Niagara City Cruises voor enig doel.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot de site via de kabelbaan, liften, of anderszins, en uw deelname aan een cruise (de "Service").

Het nieuwe coronavirus, COVID-19, is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. COVID-19 is uiterst besmettelijk en wordt verondersteld zich hoofdzakelijk te verspreiden door contact van mens tot mens.

In overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen heeft Niagara City Cruises uitgebreide preventieve maatregelen genomen om de introductie en verspreiding van COVID-19 tijdens uw gebruik van de Service te voorkomen; echter, ondanks onze mitigerende inspanningen, kunnen wij niet garanderen dat u of leden van uw gezelschap niet zullen worden blootgesteld aan COVID-19 tijdens uw gebruik van de Service.

Daarom zijn, zonder de voorgaande beperking van aansprakelijkheid te beperken, de volgende voorwaarden van kracht voor de Dienst:

(1) GASTENVERKLARING VAN RISICO - U erkent de besmettelijke aard van COVID-19 en dat, ondanks Niagara City Cruises inspanningen om dergelijke gevaren te beperken, u kunt worden blootgesteld aan of besmet met COVID-19 tijdens uw deelname aan de Service, en dat een dergelijke blootstelling of besmetting kan resulteren in persoonlijk letsel, ziekte, blijvende invaliditeit, of overlijden. U begrijpt dat het risico om blootgesteld te worden aan of geïnfecteerd te worden door COVID-19 het gevolg kan zijn van de handelingen, het verzuim of de nalatigheid van uzelf en anderen. U aanvaardt alle voorgaande risico's en bent als enige verantwoordelijk voor elk daaruit voortvloeiend letsel (inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, invaliditeit en overlijden), ziekte, schade, verlies, claim, aansprakelijkheid of kosten, gerelateerd aan COVID-19, die u kunt ervaren of oplopen in verband met de Service ("Claims").

(2) GASTENWIJZIGING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NIAGARA CITY CRUISES - U ontslaat Niagara City Cruises, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers van alle claims, inclusief alle aansprakelijkheden, claims, acties, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, en u verbindt zich ertoe Niagara City Cruises niet te vervolgen, te ontslaan en vrij te stellen van deze claims. Deze vrijwaring omvat alle Claims die gebaseerd zijn op het handelen, nalaten of de nalatigheid van Niagara City Cruises, haar werknemers, agenten, vertegenwoordigers, verkopers en onafhankelijke contractanten, ongeacht of een COVID-19-besmetting zich voor, tijdens of na deelname aan de Service voordoet.

DOOR AAN BOORD VAN HET VAARTUIG TE GAAN OF DE GROEPSCONTROLE, HET TICKETPLEIN, DE KABELBAAN EN DE LAGER GELEGEN LANDINGSPLAATSEN TE BETREDEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

KABELBAAN NIAGARA CITY CRUISES
Het gebruik van de Niagara City Cruises Funicular is onderhevig aan de normale openingstijden, beschikbaarheid en weersomstandigheden. Niagara City Cruises behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, alternatieve vervoersmiddelen aan te bieden naar de Lower Landing en de instapplaats. In het geval dat de Funicular niet beschikbaar is voor gebruik, wordt geen restitutie verleend.

AANKOMSTTIJD
Het is de verantwoordelijkheid van elke passagier om op tijd te arriveren en niet later dan 20 minuten voor de geplande vertrektijd in de benedenste landing/aangewezen instapplaats te zijn. Niagara City Cruises kan niet verantwoordelijk worden gehouden als u de geplande vertrektijd mist of als u de toegang wordt ontzegd omdat u zich niet aan de voorwaarden houdt.

De hierin verleende licentie is herroepbaar voor reden, na terugbetaling van de ticketprijs aan de passagier. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn.