Toegankelijkheidsbeleid

Verbintenisverklaring

Niagara City Cruises anchored by Hornblower ("NCC") verbindt zich ertoe werknemers en gasten een veilige, beveiligde en respectvolle werk- en bezoekomgeving te bieden. Wij geloven in integratie en gelijke kansen. Wij zetten ons in om verbazingwekkende ervaringen te creëren voor al onze gasten en werknemers en streven ernaar tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met een handicap. Wij zullen dit doen door het voorkomen en wegnemen van belemmeringen om te voldoen aan de eisen onder de Wet Toegankelijkheid voor Ontarians met een Handicap.

Opleiding

NCC zal alle werknemers een training Toegankelijkheidsnormen voor Klantenservice geven. Nieuwe werknemers zullen worden opgeleid tijdens de introductie-oriëntatie bij indiensttreding.

NCC houdt een overzicht bij van de opleiding van werknemers, met vermelding van de datum van voltooide opleiding en de bevestiging van elke werknemer.

Toegankelijke noodinformatie

NCC verbindt zich ertoe onze klanten te voorzien van voor het publiek beschikbare noodinformatie. Toegankelijke formaten en communicatieondersteuning voor personen met een handicap zullen op verzoek tijdig worden verstrekt, rekening houdend met de toegankelijkheidsbehoeften van de persoon in kwestie.

Indien nodig zullen wij aan werknemers met een handicap geïndividualiseerde informatie verstrekken om te reageren op noodsituaties.

Informatie en communicatie

NCC streeft ernaar onze informatie en communicatie toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

In het geval van een geplande of onverwachte onderbreking van de diensten of faciliteiten voor klanten met een handicap, zal NCC onze klanten onmiddellijk op de hoogte brengen door een kennisgeving te plaatsen met de reden voor de onderbreking, de verwachte duur ervan en een beschrijving van alternatieve faciliteiten of diensten.

NCC heeft de nodige stappen ondernomen om onze website in overeenstemming te brengen met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, niveau A. Uiterlijk 1 januari 2021 zullen alle NCC-websites voldoen aan WCAG 2.0, niveau AA.

NCC heeft een kwaliteitsmanagementprogramma opgezet waarbij feedback van klanten meerdere vormen van communicatie mogelijk maakt, zoals persoonlijke interacties, sociale media, feedback van touroperators en webenquêtes. De gegevens die uit deze bronnen worden verzameld, stellen ons in staat om hiaten in de toegankelijkheid vast te stellen en onmiddellijk actie te ondernemen om problemen op te lossen.

Wij zullen ervoor zorgen dat ons feedbackprogramma voor klanten toegankelijk is voor mensen met een handicap door op verzoek toegankelijke formaten en communicatiemiddelen te verstrekken of te laten verstrekken. Klik hier om onze toegankelijke feedbackprocedure voor de klantenservice te bekijken.

Kiosken

NCC zal de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat werknemers rekening houden met de behoeften van gehandicapten wanneer zij zelfbedieningskiosken ontwerpen, aankopen of aanschaffen.

Dienstdieren

NCC verwelkomt mensen met een handicap en hun hulpdieren. Hulpdieren zijn toegestaan op de delen van ons terrein die toegankelijk zijn voor het publiek.

Ondersteunende personen

NCC verwelkomt alle klanten met een handicap die vergezeld zijn van een ondersteunende persoon. Een begeleider krijgt een gratis ticket aangeboden voor onze Voyage to the Falls Boat Tour.

Werkgelegenheid

NCC zet zich in voor eerlijke en toegankelijke werkgelegenheidspraktijken die werknemers met een handicap aantrekken en behouden. Wij zullen sollicitanten in alle stadia van de arbeidscyclus informeren over de beschikbaarheid van aanpassingen.

NCC zal met de aanvrager overleggen en zorgen voor een geschikte accommodatie waarbij rekening wordt gehouden met de toegankelijkheidsbehoeften van de aanvrager.

Bij aanvang van het dienstverband zal NCC succesvolle sollicitanten op de hoogte stellen van ons beleid inzake de aanpassing van werknemers met een handicap.

Ontwerp van openbare ruimten

NCC zet zich in om barrièrevrije principes op te nemen in de bouw en verbouwing van onze faciliteiten. Wij hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor gasten en werknemers met een handicap.

Voor nadere informatie

Voor meer informatie over NCC's inzet voor toegankelijkheid, kunt u contact met ons opnemen:

[email protected]

Niagara City Cruises zal dit plan om de vijf jaar herzien en bijwerken.

Op verzoek kunnen alternatieve, toegankelijke formaten van dit document beschikbaar worden gesteld.