Dasar Privasi COVID-19

Sah setakat 11.05.2018

City Cruises komited untuk melindungi privasi anda dalam talian. Kami telah menyiarkan dasar privasi ini untuk membantu anda memahami maklumat yang kami kumpulkan dan bagaimana kami akan menggunakannya. Kami percaya privasi peribadi anda adalah hak asas dan kami komited untuk dasar privasi yang jelas, terbuka dan boleh diakses.

Kami berharap anda merasakan dasar privasi kami menerangkan dengan jelas bagaimana kami mengumpul dan menggunakan apa-apa data yang mungkin kami kumpulkan daripada anda. Kami telah menggunakan usaha terbaik kami untuk menyusun dasar yang adil, menghormati dan melindungi privasi anda.
Jika anda menganggap bahawa dasar itu tidak diikuti berkenaan dengan maklumat peribadi tentang diri anda atau orang lain, atau untuk komen atau maklum balas umum, sila bangkitkan perkara itu dengan Pegawai Perlindungan Data yang boleh dihubungi di [email protected]

STATUS DASAR
Dasar ini menetapkan peraturan kami mengenai perlindungan data dan syarat-syarat undang-undang yang mesti dipenuhi berhubung dengan apa-apa tindakan yang diambil berhubung dengan maklumat peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada mendapatkan, mengendalikan, memproses, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan maklumat peribadi.

Apabila merujuk citycruises.com, ini juga merangkumi citycruisespoole.com, citycruisesyork.com dan thamesjet.com.

Maklumat ini tertakluk kepada perlindungan dan sekatan undang-undang tertentu yang dinyatakan dalam
Peraturan Perlindungan Data Umum EU ("GDPR") yang akan dilaksanakan ke dalam undang-undang UK di bawah apa yang mungkin akan menjadi Akta Perlindungan Data 2018. Peranan dan tanggungjawab.

City Cruises adalah pengawal data ke atas data peribadi yang dipegangnya, yang bermaksud ia mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan bahawa GDPR dipatuhi dan untuk menentukan tujuan memproses data peribadi anda dan juga untuk mematuhi undang-undang perlindungan data.

City Cruises memproses data peribadi anda

1.1 Pengenalan

Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami dan sebaliknya berinteraksi dengan kami seperti yang diterangkan di bawah. Ia menerangkan aktiviti pemprosesan data kami, tujuan mereka, kategori data peribadi yang melibatkan aktiviti ini dan asas undang-undang untuk aktiviti pemprosesan ini.

1.2 Menempah tiket anda atau perkhidmatan lain

Apabila anda menempah sebarang produk atau perkhidmatan dengan City Cruises, anda akan diminta untuk memberikan maklumat seperti nama, nombor telefon, alamat e-mel dan butiran pembayaran anda. Bergantung pada butiran tempahan khusus anda, maklumat tambahan mungkin diminta, seperti tarikh lahir dll. Di samping itu, apabila anda meminta bantuan khas, seperti diet khas atau perkhidmatan kerusi roda, anda mungkin perlu menyediakan data sensitif yang berkaitan seperti keadaan kesihatan anda.

Apabila anda menukar tempahan anda atau sebaliknya mendapatkan sokongan lain daripada kami, kami akan memproses maklumat peribadi yang disebutkan di atas yang telah kami kumpulkan daripada anda. Nama anda serta maklumat hubungan anda akan digunakan oleh kami untuk memaklumkan anda tentang tempahan anda. Ini termasuk menghantar peringatan kepada anda melalui SMS, e-mel atau telefon mengenai tempahan anda dan pemberitahuan tentang sebarang gangguan jika tempahan anda ditangguhkan atau dibatalkan. Tujuan aktiviti pemprosesan ini adalah untuk memberi anda produk dan perkhidmatan yang telah anda tempah dari kami.

Anda juga perlu memberikan butiran pembayaran anda (contohnya nombor kad dan tarikh luput) sebagai tambahan kepada data peribadi lain untuk melengkapkan pembayaran anda. Data ini, khususnya nama, alamat, alamat e-mel anda dan akan didedahkan kepada penyedia perkhidmatan pembayaran kami, untuk tujuan menerima pembayaran anda dan melengkapkan tempahan anda. Jika anda meminta bayaran balik pembayaran anda, data ini juga akan diproses.

Untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, kami mungkin mendedahkan data anda kepada contohnya pengeluar kad anda, perkhidmatan keselamatan maritim, atau polis. Untuk tujuan ini, data yang kami proses mungkin termasuk nama, alamat, alamat e-mel dan butiran pembayaran anda.

Maklumat yang telah anda berikan untuk tujuan pengurusan tempahan dan tempahan akan disimpan sehingga 10 tahun sehingga tidak perlu bagi kami untuk melindungi dan mempertahankan City Cruises.

Asas undang-undang untuk pemprosesan data anda seperti yang diterangkan dalam bahagian ini adalah penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat di mana anda menempah dari kami dan kepentingan sah kami untuk mengendalikan perniagaan kami, atau sebaliknya bahawa perlu untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami.

1.3 Sokongan Pelanggan

City Cruises mempunyai pelbagai bentuk sokongan pelanggan untuk membantu anda. Untuk kami dapat memberikan anda sokongan pelanggan, kami akan memproses data peribadi anda untuk mengenal pasti anda dan membantu anda sebaik mungkin. Di laman web kami, anda akan dapat memulakan LiveChat atau menghantar borang soal selidik, atau anda juga boleh menghubungi kami melalui telefon, melalui e-mel atau surat, atau melalui media sosial; dan apabila anda berkomunikasi dengan kami melalui mana-mana cara ini, kami akan membantu anda dengan pertanyaan, soalan atau maklum balas mengenai perkhidmatan kami. Bergantung pada pertanyaan, soalan atau maklum balas anda, anda mungkin diminta untuk memberikan data peribadi tambahan.

Selepas anda menghubungi Sokongan Pelanggan, kami akan memeriksa kandungan komunikasi kami dengan anda, sebagai contoh, rakaman komunikasi kami dengan anda apabila kami menangani aduan anda. Ini adalah untuk mengawal kualiti perkhidmatan yang telah kami berikan kepada anda. Untuk tujuan ini, data peribadi anda seperti nama dan butiran hubungan anda boleh diproses.

Untuk mengekalkan tahap perkhidmatan kami, kami mungkin menjalankan ujian data mengenai laman web dan aplikasi mudah alih kami apabila ralat berlaku atau apabila sebarang perubahan dibuat kepada sistem kami, dan ini melibatkan pemprosesan data peribadi anda. Ini membolehkan kami menyahpepijat (untuk menghapuskan kesilapan teknikal) sistem kami, untuk memaparkan dengan betul sebarang perubahan yang dibuat oleh anda atau kami yang berkaitan dengan anda, dan untuk memastikan fungsi laman web dan aplikasi mudah alih yang betul.

Kami juga menghasilkan laporan dan statistik dengan menganalisis data yang telah anda berikan kepada kami, seperti nama dan maklumat hubungan anda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perkhidmatan kami dan untuk memberi anda pengalaman pengguna yang lebih baik pada masa akan datang apabila anda menggunakan perkhidmatan kami.

Jika kami mengesan aktiviti tidak teratur pada akaun anda, kami akan mengambil langkah yang perlu. Ini mungkin termasuk memproses data peribadi anda.

1.4 Pemasaran

Bertujuan untuk membantu anda memanfaatkan sepenuhnya tawaran yang disediakan oleh kami, kami akan menghantar anda atau dengan cara lain membuat anda menyedari pelbagai aktiviti dan tawaran melalui e-mel, yang mungkin termasuk buletin, e-tembakan, tawaran unik berdasarkan pilihan anda, atau maklumat mengenai tawaran istimewa atau bermusim yang lain. Untuk tujuan ini, kami akan memproses alamat e-mel, sejarah tempahan dan sejarah penyertaan kempen anda.

Kami juga mungkin menghantar tawaran yang berkaitan dengan tempahan anda yang akan datang melalui e-mel; untuk tujuan ini kami akan memproses alamat e-mel dan sejarah tempahan anda. Di samping itu, kami juga akan mengingatkan anda melalui e-mel mengenai tempahan anda yang belum selesai, dan memberi anda akses mudah ke proses tempahan anda yang belum selesai; untuk tujuan ini alamat e-mel anda dan data tingkah laku web anda mengenai tempahan anda yang belum selesai akan diproses.

City Cruises berusaha untuk menjadi relevan yang mungkin untuk setiap pelanggan merentasi saluran digital yang berbeza. Jika anda telah melawat laman web kami, kami mungkin membentangkan tawaran yang berkaitan kepada anda di media digital lain berdasarkan klik web anda. IP tanpa nama dalam kuki akan diproses untuk tujuan ini. Apabila anda melawat laman web kami, kami akan menggunakan tingkah laku dalam talian anda untuk membentangkan tawaran yang relevan melalui portal internet kami, kempen e-mel dan dalam media digital lain.

Untuk tujuan meningkatkan komunikasi kami dengan anda, kami juga menjalankan penyelidikan pasaran, yang boleh dijalankan dengan menggunakan data peribadi anda untuk menyambungkan pelbagai set data. Data peribadi dalam set data analisis akan sentiasa dipadamkan selepas analisis.

Anda bebas untuk meminta pemadaman data peribadi anda yang digunakan untuk pemasaran dengan menghubungi seperti butiran yang diberikan di bawah.  Bagi kuki pengguna tanpa nama, ia tidak boleh dikenal pasti oleh orang tertentu tetapi tetap akan dipadamkan mengikut amalan industri.

Asas undang-undang untuk memproses data peribadi anda adalah persetujuan anda dan kepentingan sah kami untuk mengendalikan dan meningkatkan perniagaan kami. Sila ambil perhatian bahawa penarikan balik apa-apa persetujuan tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan yang telah berlaku berdasarkan persetujuan yang diberikan sebelum penarikan balik.

2. Alamat IP

City Cruises juga boleh menjejaki nama domain atau alamat IP anda untuk membantu usaha pemasaran kami seperti yang diterangkan di atas. Bagi sesetengah komputer, alamat IP ialah pengecam unik global komputer anda. Berbilang pengguna komputer yang sama akan berkongsi alamat IP yang sama. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kes, ISP anda (atau pelayan rangkaian, jika pengguna perniagaan) akan memperuntukkan alamat IP hanya untuk tempoh sesi dalam talian anda (kira-kira 80% daripada semua pelayar menggunakan alamat IP "sementara"). Ini bermakna, walaupun alamat IP anda diperhatikan, tidak mungkin anda akan mempunyai alamat IP yang sama pada kali seterusnya anda menggunakan internet.

3. Kuki

City Cruises menggunakan kuki dan kuki sendiri yang dibekalkan oleh syarikat pengiklanan dan analisis besar dan kecil untuk membantu transaksi, untuk mengiklankan kepada pengguna dan memahami tingkah laku pengguna di laman web syarikat untuk menjadikannya lebih mudah digunakan.
Jika anda tidak mahu kuki diletakkan pada komputer anda, anda boleh menyahdayakan kuki melalui pelayar Internet anda. Melumpuhkan kuki tidak akan menghalang anda daripada mengakses mana-mana bahagian laman atau perkhidmatan City Cruises.

4. Pilih Masuk dan Pilih Keluar

Laman City Cruises sentiasa memerlukan pengguna untuk memilih secara aktif bahawa mereka menerima komunikasi promosi dari City Cruises. Kita tidak akan pernah menganggap penerimaan.  Di samping itu, setiap e-mel yang dihantar oleh City Cruises akan mengandungi arahan untuk mengalih keluar alamat e-mel tersebut daripada senarai untuk mel selanjutnya.

5. Persetujuan

Dengan menggunakan citycruises.com dan memasukkan maklumat peribadi, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat ini. Sekiranya kami mengubah dasar privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut di halaman ini. Sekiranya kami mengubah dasar kami pada masa akan datang, perubahan tidak akan menjejaskan bagaimana data yang anda masukkan sekarang digunakan.

6. Hak untuk Memadam

City Cruises mesti memadamkan data peribadi atas permintaan subjek data, tetapi hanya dalam keadaan terhad, iaitu di mana:
- data peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan ia diproses;
- City Cruises pada asalnya bergantung pada persetujuan, bahawa persetujuan ditarik balik dan tidak mempunyai asas undang-undang lain untuk diproses;
- subjek data telah membantah penggunaan data peribadi mereka untuk tujuan pemasaran langsung, dan City Cruises hanya menggunakan data peribadi tersebut secara langsung
tujuan pemasaran;
- data peribadi diproses secara tidak sah; Atau
- data peribadi harus dipadamkan untuk mematuhi kewajiban undang-undang yang mana City Cruises tertakluk.

7. Pemproses

Di bawah GDPR City Cruises sebagai pengawal data, apabila mengarahkan pemproses data untuk memproses data peribadi bagi pihaknya, mesti memastikan bahawa terdapat kontrak bertulis antara City Cruises dan pemproses yang berurusan dengan senarai perkara yang ditetapkan.

8. Pemberitahuan pelanggaran

City Cruises dikehendaki melaporkan pelanggaran keselamatan tertentu (seperti yang ditakrifkan di atas) kepada ICO dan subjek data.
Oleh itu, semua pelanggaran keselamatan harus dimaklumkan kepada Pegawai Perlindungan Data City Cruises - [email protected]

9. Pemindahan ke luar negara

Di mana data peribadi mesti dipindahkan di luar Kawasan Ekonomi Eropah, City Cruises diperlukan untuk memastikan perlindungan tertentu disediakan menjamin tahap perlindungan yang sama dengan subjek data seperti yang mereka akan ada dalam Kawasan Ekonomi Eropah.

Kami menganggap amalan privasi yang baik sangat penting. Jika anda percaya dokumen ini atau amalan kami boleh diperbaiki, sila e-mel [email protected]

Pelayaran Bandar PLC
Jeti Taman Cherry
Jalan Taman Cherry
London SE16 4TU
[email protected]com