Terma & Syarat

TERMA & SYARAT

Dengan membeli tiket, sama ada melalui Niagara City Cruises berlabuh oleh Hornblower, atau sumber yang dibenarkan, dan/atau memasuki premis yang anda terima dengan jelas terma & syarat ini.

PEMBELIAN TIKET & Pembatalan
Semua jualan adalah muktamad. Bukan untuk pertukaran, pensal semula atau pindahmilik.
Semua penumpang, termasuk kanak-kanak di bawah umur 3 tahun, dikehendaki mempunyai tiket untuk masuk ke bot. Dokumen pengenalan diri bergambar yang sah dan/atau bukti umur mungkin diperlukan. Niagara City Cruises tidak dikaitkan dengan sebarang pertunjukan bunga api dan tidak dapat menjamin persembahan akan berlaku, mahupun masa / panjang persembahan dan oleh itu tidak boleh dipertanggungjawabkan sekiranya persembahan dibatalkan. Pihak pengurusan berhak untuk membatalkan lawatan, dan menukar masa lawatan tanpa notis terlebih dahulu. Hanya lawatan yang dibatalkan tertakluk kepada bayaran balik, ditolak sebarang caj perkhidmatan, tanpa sebarang jumlah pampasan selanjutnya.

KEMASUKAN & KEMASUKAN

Semua tetamu dan barangan peribadi adalah tertakluk kepada protokol kesihatan & keselamatan Niagara City Cruises termasuk saringan. Tetamu dibenarkan membawa barangan peribadi. Barangan peribadi termasuk beg tangan kecil, beg galas kecil, beg lampin bayi atau beg kamera. Dimensi maksimum ialah 17.8 x 38.1 x 40.6 sentimeter (7 x 15 x 16 inci). Artikel terhad dan berbahaya adalah dilarang sama sekali. Sila ambil perhatian bahawa elaun barangan peribadi tambahan dan sekatan kemasukan boleh dikenakan di pusat pemeriksaan tanpa notis terlebih dahulu. Makanan & minuman di luar tidak dibenarkan. Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap bersetuju untuk mempunyai imej atau persamaan anda muncul dalam sebarang audio, video, atau paparan fotografi atau transmisi, pameran, penerbitan atau pembiakan lain yang dibuat, atau di, Niagara City Cruises untuk sebarang tujuan.

HAD LIABILITI

Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan diri atau kerosakan harta benda, dalam apa jua bentuk sekalipun, akibat akses anda ke laman web ini melalui Funicular, Lif, atau sebaliknya, dan penyertaan anda dalam pelayaran ("Perkhidmatan").

Novel koronavirus, COVID-19, telah diisytiharkan sebagai pandemik di seluruh dunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. COVID-19 amat mudah berjangkit dan dipercayai merebak terutamanya daripada kenalan orang ke orang.

Selaras dengan garis panduan yang berkenaan, Niagara City Cruises telah menyediakan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif yang bertujuan untuk mencegah pengenalan dan penyebaran COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda; Walau bagaimanapun, walaupun usaha pengurangan kami, kami tidak dapat menjamin bahawa anda atau ahli pihak anda tidak akan terdedah kepada COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Oleh itu, tanpa mengehadkan had liabiliti yang disebut di atas, terma dan syarat berikut berkesan untuk Perkhidmatan:

(1) ANDAIAN TETAMU RISIKO – Anda mengakui sifat berjangkit COVID-19 dan itu, walaupun Niagara City Cruises usaha untuk mengurangkan bahaya tersebut, anda mungkin terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 semasa penyertaan anda dalam Perkhidmatan, dan pendedahan atau jangkitan sedemikian boleh mengakibatkan kecederaan peribadi, penyakit, hilang upaya kekal, atau kematian. Anda memahami bahawa risiko menjadi terdedah kepada atau dijangkiti oleh COVID-19 mungkin disebabkan oleh tindakan, ketinggalan, atau kecuaian diri anda dan orang lain. Anda menganggap semua risiko yang disebut di atas dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kecederaan yang diakibatkan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecederaan peribadi, kecacatan, dan kematian), penyakit, kerosakan, kerugian, tuntutan, liabiliti, atau perbelanjaan, yang berkaitan dengan COVID-19, yang mungkin anda alami atau ditanggung berkaitan dengan Perkhidmatan ("Tuntutan").

(2) PENGECUALIAN TETAMU LIABILITI NIAGARA CITY CRUISES – Anda melepaskan, belas kasihan untuk tidak menyaman, melepaskan, dan memegang Niagara City Cruises yang tidak berbahaya, pekerja, ejen, dan wakilnya, daripada dan dari Tuntutan, termasuk semua liabiliti, tuntutan, tindakan, ganti rugi, kos atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada atau berkaitan dengannya. Pelepasan ini termasuk sebarang Tuntutan berdasarkan tindakan, peninggalan, atau kecuaian Niagara City Cruises, pekerja, ejen, wakil, vendor, dan kontraktor bebas sama ada jangkitan COVID-19 berlaku sebelum, semasa, atau selepas penyertaan dalam Perkhidmatan.

DENGAN MENAIKI KAPAL ATAU MEMASUKI DAFTAR MASUK KUMPULAN, PLAZA TIKET, FUNIKULAR DAN KAWASAN PENDARATAN YANG LEBIH RENDAH, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI

NIAGARA CITY PELAYARAN FUNIKULAR
Penggunaan Funikular Niagara City Cruises adalah tertakluk kepada waktu operasi biasa, ketersediaan dan keadaan cuaca. Mengikut budi bicara mutlaknya, Niagara City Cruises berhak untuk menyediakan cara pengangkutan alternatif ke kawasan Pendaratan Rendah dan menaiki pesawat. Sekiranya Funikular tidak digunakan, tiada bayaran balik akan dikeluarkan.

WAKTU KETIBAAN
Adalah menjadi tanggungjawab setiap penumpang untuk tiba tepat pada masanya dan berada di kawasan menaiki pesawat yang lebih rendah/ditetapkan sejurus daripada 20 minit sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Niagara City Cruises tidak boleh dipertanggungjawabkan jika anda terlepas waktu berlepas yang dijadualkan atau anda dinafikan akses dengan gagal mematuhi terma & syarat.

Lesen yang diberikan di sini boleh dibatalkan atas sebab-sebab, apabila dikembalikan kepada penumpang harga tiket. Terma & syarat lain mungkin dikenakan.