Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Ved at købe en billet, enten gennem Niagara City Cruises forankret af Hornblower, eller en autoriseret kilde, og / eller ind i lokalerne accepterer du udtrykkeligt disse vilkår og betingelser.

KØB AF BILLET & Aflysninger
Alt salg er endeligt. Ikke til ombytning, videresalg eller overførsel.
Alle passagerer, herunder børn under 3 år, skal have en billet for at få adgang til båden. Gyldigt foto-id og/eller bevis for alder kan være påkrævet. Niagara City Cruises er ikke forbundet med noget fyrværkerishow og kan ikke garantere, at showet vil forekomme, eller tidspunktet / længden af showet og kan derfor ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at showet annulleres. Ledelsen forbeholder sig ret til at annullere ture og ændre rejsetider uden forudgående varsel. Kun aflyste ture refunderes, minus eventuelle servicegebyrer, uden yderligere kompensationsbeløb.

ENTRÉ OG ADGANG

Alle gæster og personlige ejendele er underlagt følgende Niagara City Cruises sundheds- og sikkerhedsprotokoller, herunder screening. Det er tilladt at medbringe personlige ejendele. Personlige ejendele omfatter en lille pung eller håndtaske, lille rygsæk, spædbarn ble taske eller kamera taske. De maksimale dimensioner er 17,8 x 38,1 x 40,6 centimeter. Begrænsede og farlige genstande er strengt forbudt. Bemærk, at yderligere personlige varetillæg og adgangsbegrænsninger kan pålægges ved checkpointet uden forudgående varsel. Uden for mad og drikke er ikke tilladt. Køb af en billet og/eller ind i lokalerne betragtes som samtykke til at få dit billede eller billede vist i levende eller optaget lyd, video eller fotografisk display eller anden transmission, udstilling, offentliggørelse eller reproduktion lavet af eller på Niagara City Cruises til ethvert formål.

BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVARET

Vi påtager os intet ansvar for personskade eller tingsskade, af nogen art, som følge af din adgang til webstedet via kabelbanen, elevatorer eller på anden måde, og din deltagelse i et krydstogt ("Tjenesten").

Den nye coronavirus, COVID-19, er blevet erklæret en verdensomspændende pandemi af Verdenssundhedsorganisationen. COVID-19 er ekstremt smitsom og menes primært at sprede sig fra person til person-kontakt.

I overensstemmelse med gældende retningslinjer har Niagara City Cruises indført omfattende forebyggende foranstaltninger, der har til formål at forhindre introduktion til og spredning af COVID-19 under din brug af tjenesten; På trods af vores formildende indsats kan vi dog ikke garantere, at du eller medlemmer af dit parti ikke vil blive udsat for COVID-19 under din brug af Tjenesten.

Uden at begrænse ovenstående ansvarsbegrænsning er følgende vilkår og betingelser derfor effektive for Tjenesten:

(1) GÆSTEANTAGELSE AF RISIKO – Du anerkender COVID-19's smitsomme karakter, og at du på trods af Niagara City Cruises indsats for at afbøde sådanne farer kan blive udsat for eller smittet med COVID-19 under din deltagelse i Tjenesten, og at en sådan eksponering eller infektion kan resultere i personskade, sygdom, permanent handicap eller død. Du forstår, at risikoen for at blive udsat for eller inficeret af COVID-19 kan skyldes handlinger, udeladelser eller uagtsomhed fra dig selv og andre. Du påtager dig alle ovenstående risici og er eneansvarlig for eventuelle skader (herunder, men ikke begrænset til, personskade, handicap og død), sygdom, skade, tab, krav, ansvar eller udgift i forbindelse med COVID-19, som du kan opleve eller pådrage dig i forbindelse med Tjenesten ("Krav").

(2) GÆST afkald på NIAGARA CITY CRUISES 'ANSVAR - Du frigiver, pagt om ikke at sagsøge, decharge, og holde harmløse Niagara City Cruises, dets medarbejdere, agenter og repræsentanter, af og fra fordringer, herunder alle forpligtelser, krav, handlinger, skader, omkostninger eller udgifter af enhver art, der opstår som følge af eller i forbindelse hermed. Denne udgivelse omfatter alle krav baseret på handlinger, udeladelser eller uagtsomhed fra Niagara City Cruises, dets medarbejdere, agenter, repræsentanter, leverandører og uafhængige entreprenører, uanset om der opstår en COVID-19-infektion før, under eller efter deltagelse i tjenesten.

VED AT GÅ OMBORD PÅ SKIBET ELLER GÅ IND I GRUPPENS CHECK-IN, TICKET PLAZA, KABELBANE OG NEDRE LANDINGSOMRÅDER ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

NIAGARA CITY KRYDSTOGTER KABELBANEN
Brug af Niagara City Cruises Kabelbane er underlagt normale åbningstider, tilgængelighed og vejrforhold. Efter eget skøn forbeholder Niagara City Cruises sig ret til at tilbyde alternative transportmidler til nedre landings- og boardingområde. Hvis kabelbanen ikke kan anvendes, ydes der ingen refusion.

ANKOMSTTIDSPUNKT
Det er hver passagers ansvar at ankomme til tiden og være i det nederste landings-/udpegede boardingområde senest 20 minutter før den planlagte afgangstid. Niagara City Cruises kan ikke holdes ansvarlige, hvis du går glip af din planlagte afgangstid, eller du nægtes adgang ved ikke at overholde vilkårene og betingelserne.

Den licens, der er givet heri, kan tilbagekaldes for årsag, når du refunderer billetprisen til passageren. Andre vilkår og betingelser kan være gældende.